Tên các nước bằng tiếng Anh

Tên các nước bằng tiếng Anh

Tên các nước trên thế giới bằng tiếng anh

Tên tiếng anh Tên tiếng việt
Saudi Arabia Ả Rập Xê-út
Azerbaijan A-déc-bai-dan
Argentina Ác-hen-ti-na
Armenia Ác-mê-ni-a
Egypt Ai Cập
Ireland Ai-len
Iceland Ai-xơ-len
Albania An-ba-ni
Andorra An-đô-ra
Algeria An-giê-ri
Anguilla Anguilla
Antigua
Netherlands Antikkes
Austria Áo
Afghanistan Áp-ga-ni-xtan
Angola Ăng-gô-la
India Ấn Độ
Poland Ba Lan
Bahamas Ba-ha-mát
Barbados Bác-ba-đốt
BAHRAIN Bahrain
Democratic P.R korea Bắc Triều Tiên
Bangladesh Băng-la-đét
BERMUDA Bermuda
Benin Bê – nanh
Belize Bê-li-xê
BELARUS Bêlarut
Belgium Bỉ
Bosnia and Herzegovina
Portugal Bồ Đào Nha
Bolivia Bô-li-vi-a
Botswana Bốt-xoa-na
Cote d’Ivoire Bờ Biển Ngà
Brazil Bra-xin
Brunei Bru-nây
Bhutan Bu-tan
Bulgaria Bun-ga-ri
Burkina Faso
Burundi Burundi
Kazakhstan Ca-dắc-xtan
Cameroon Ca-ma-run
Canada Ca-na-đa
Qatar Ca-ta
United States Minor Outlying Islands

Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ

United Arab Emirates

Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất

Cambodia
Cabo Verde Cáp-ve
Chile Chi-nê
The Comoros Comoros
Colombia Cô-lôm-bi-a
Comoros Cô-mô-rô
Kuwait Cô-oét
Costa Rica Cô-xta-ri-ca
Cape Verde
The Republic Of Congo
Zambia
The Dominican Republic
Dominican Republic

Cộng hòa Đô-mi-ni-ca

El Salvador

Cộng hòa En Xan-va-đo

Ecuador
Gabon
The Gamaia
Equatorial Guinea

Cộng hòa Ghi-nê Xích Đạo

Djibouti
Guatemala

Cộng hòa Goa-tê-ma-la

Haiti
Lebanon

Cộng hoà Liban (Li-băng)

Macedonia
Malawi
Mali Cộng hòa Mali
MAURITIUS
Republic Of South Sudan
Namibia
Marshall Islands

Cộng hòa Quần đảo Mác-san

Fiji

Cộng hòa Quần đảo Phi-gi

Rwanda
Czech Cộng hòa Séc
Cyprus Cộng hòa Síp
Central African Republic
Croatia Cờ-roát-chi-a
Cuba Cu-ba
Curacao Cu-ra-xao
Kyrgyzstan
Zimbabwe Dim-ba-bu-ê
Taiwan Đài Loan
Denmark Đan Mạch
Bouvet Island Đảo Bouvet
Christmas Island Đảo giáng sinh
Heard islands and Mc Donald Islands

Đảo Heard và quần đảo McDonald

Norfolk Island Đảo Norfolk
Pitcairn Island Đảo Pitcairn
Puerto Rico
East Timor Đông Timor
Germany Đức
Estonia E-xtô-ni-a
Eritrea Ê-ri-tơ-rê-a
Ethiopia Ê-ti-ô-pi-a
Ghana Ga-na
Gambia Găm-bi-a
Georgia Georgia
Guinea-Bissau Ghi-nê Bít-xao
Jamaica Gia-mai-ca
Gibraltar Gibraltar
Jordan Gioóc-đa-ni
Greenland Greenland
Grenada Grê-na-đa
Guadeloupe Guadeloupe
Guam Guam
Guyana Guy-a-na
French Guiana
The Netherlands Hà Lan
Netherlands Hà Lan
North Korea Hàn Quốc
U.S.A Hoa Kỳ
Hong Kong Hồng Kông
Hungary Hung-ga-ri
Greece Hy Lạp
Iran I-ran
Iraq I-rắc
Israel I-xra-en
Indonesia In-đô-nê-xi-a
Kenya Kê-ni-a
Kiribati Ki-ri-bát-xư
Kiechtenstein
Kyrghyzstan Kyrghyzstan
Laos Lào
Latvia Lát-vi-a
Lesotho Lê-xô-thô
Liberia Li-bê-ri-a
Libya Li-bi
Liechtenstein Lích-tên-xtanh
Saint Kitts And Nevis

Liên bang Saint Kitts và Nevis

Lithuania Litva
Luxembourg Lúc-xăm-bua
Macau Ma Cao
Macao
Maroc Ma Rốc
Madagascar Ma-đa-ga-xca
Maldives Ma-đi-vơ
Malaysia Ma-lai-xi-a
Morocco Ma-rốc
Malta Man-ta
Martinique Martinique
Mauritania Mauritania
Mayotte Mayotte
Mexico Mê-xi-cô
Micronesia Mi-crô-nê-di
Montenegro Montenegro
Montserrat Montserrat
Mozambique Mô-dăm-bích
Moldova Mô-đô-va
Monaco Mô-na-cô
Mauritania Mô-ri-ta-ni
Mongolia Mông Cổ
Myanmar Myanmar
Norway Na-Uy
South Georgia and South Sandwich Islands

Nam Georgia và Quần đảo Nam Sandwich

South Africa Nam Phi
Nauru Nau-ru
Nepal Ne-pan
Russia Nga
Russia Nga
Japan Nhật Bản
Nicaragua Ni-ca-ra-goa
Niger Ni-giê
Nigeria Ni-giê-ri-a
Nicaregua Nicaragua
New Zealand Niu Di-lân
Niue Lsland Niue
Oman Ô-man
Honduras Ôn-đu-rát
Pakistan Pa-ki-xtan
Panama Pa-na-ma
Papua New Guinea
Paraguay Pa-ra-goay
Palestine Palestine
Palau Pê-lau
Peru Pê-ru
France Pháp
Finland Phần Lan
Philippines Phi-líp-pin
French Polynesia
Canary Islands
Cayman Islands
Cocos(Keeling) Islands

Quần đảo Cocos (Keeling)

The Cook Islands
Falkland Islands(Malvinas)

Quần đảo Falkland (Malvinas)

The Faeroe Islands
Madeira

Quần đảo Madeira (Bồ Đào Nha)

Solomon Islands
Tokelau Islands
Turks And Caicos Isl

Quần đảo Turks và Caicos

British Virgin Islands

Quần đảo Virgin thuộc Anh

Virgin Islands Of TH

Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ

Reunion REUNION
Romania Ru-ma-ni
Romania Rumani
Rwanda Rwanda
Samoa Sa-moa
San Marino San Marino
Sao Tome And Princip
Chad Sát
Czechia Séc
Serbia Sê-bi-a
Senegal Sê-nê-gan
Syria Sê-ri-a
Singapore Sing-ga-po
Slovenia Slovenia
Somalia Sô-ma-li-a
ST.Helena,Ascension
ST.Lucia ST.LUCIA
ST.Pierre And Miquel
ST.Vincent ST.VINCENT
Sudan Su-đan
The Sudan Sudan
SURINAM SURINAM
Svalbard and Jan mayen islands

Svalbard and Jan mayen islands

Swaziland Swaziland
Tajikistan Ta-gi-ki-xtan
Tadzhikistan Tajikistan
Tanzania Tan-da-ni-a
New Caledonia

Tân Ca-lê-đô-ni-a hay Tân Thế giới

Spain Tây Ban Nha
Western Sahara Tây Sahara
Thailand Thái Lan
The Bahamas

Thịnh vượng chung Bahamas

Commonwealth of Dominica

Thịnh vượng chung Dominica

Commonwealth of the Northern Marianas

Thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana

Turkey Thổ Nhĩ Kì
Sweden Thụy Điển
Switzerland Thụy Sĩ
Slovak Tiệp Khắc
Togo Tô-gô
Tonga Tôn-ga
South Korea Triều Tiên
Trinidad And Tobago
Central Africa Trung Phi
China Trung Quốc
Turkmenistan
Tuyalu Tuvalu
Tunisia Tuy-ni-di
Ukraine U-crai-na
Uzbekistan
Uganda U-gan-đa
Uruguay U-ru-goay
Australia Úc
Vanuatu Va-nua-tu
Vatican Vatican
Venezuela Vê-nê-du-ê-la
Vietnam Việt Nam
French Southern Territories

Vùng đất phía nam thuộc Phá

United Kingdom

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len

Wallis And Futuna
Seychelles Xây-sen
Sierra Leone Xi-ê-ra Lê-ôn
Slovakia Xlô-va-ki-a
Swaziland (See Eswatini) Xoa-di-len
Sri Lanka Xri Lan-ca
Suriname Xu-ri-nam
Italy Ý
Yemen Y-ê-men
  Central Vietnam disasters -Từ vựng về tình hình thiên tai tại miền Trung


Previous articleTên các loại trái cây bằng tiếng anh
Next articleSố tự nhiên là gì, Phân biệt N, N* – Tính chất tập hợp các số tự nhiên


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *