Công thức tính diện tích hình thoi và chu vi hình thoi

Công thức tính diện tích hình thoi và chu vi hình thoi

Tổng quan về hình thoi

Hình thoi là gì? Hình thoi là hình có 2 cặp cạnh đối diện song song và cả 4 cạnh đều bằng nhau. Hình thoi có 2 đường chéo vuông góc với nhau cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Công thức tính chu vi của hình thoi

Chu vi hình thoi bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình thoi

Chình thoi =  AB + BC + CD + DA

Lưu ý: tính chất của hình thoi là độ dài 4 cạnh bằng nhau, chính vì thế chu vi của hình thoi cũng chính bằng 4 lần độ dài của 1 cạnh của hình thoi

chu vi hình thoi có cạnh a

Ta có công thức thứ 2 như sau:

Chình thoi = 4 x a

Trong đó a: là độ dài các cạnh của hình thoi

Công thức tính diện tích hình thoi

cách tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi bằng tích của 2 đường chéo chia cho 2

Shình thoi = (mxn) : 2

Trong đó:

  • S: Là diện tích của hình thoi
  • m,n: là 2 đường chéo của hình thoi

Chú ý: để tính được diện tích hình thoi thì m,n phải cùng đơn vị đo

Bài tập ví dụ: Tính diện tích hình thoi ABCD có kích thước như hình vẽ:

bài tập tính diện tích hình thoi

Bài giải:

Diện tích của hình thoi ABCD là:

SHình thoi ABCD = (4×6):2=12 (m2)

Hoặc có thể viết (4*6):2= 12 (m2)

Đáp số: 18 (m2)

  Quy định mới về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *