Cách dùng "which" trong tiếng Anh

Cách dùng “which” trong tiếng Anh

Hỏi:

Chào FLC, tôi có một câu hỏi về tiếng Anh như sau. Tôi đang đọc và dịch bài viết “5 key elements for building a successful education startup” (nguồn: https://www.entrepreneur.com/article/315579 ) và gặp một câu không hiểu rõ. Xin trích lại bên dưới (câu này trong mục #2, đoạn đầu tiên):

In a pursuit to perfect the product and technology, most entrepreneurs lose sight of the core business idea, which is understanding the fundamental problem they are trying to solve.

Xin hỏi, mệnh đề cuối cùng trong câu trên có nghĩa là gì, và “which” có vai trò ngữ pháp như thế nào trong mệnh đề này?

—-

Đáp:

Từ  “which” trong tiếng Anh là một relative pronoun (đại từ liên kết) dùng để kết nối những điều đang được diễn đạt với một ý bổ sung thêm. Which  được dùng trong 2 trường hợp sau:

  • Thay thế một danh từ (noun) hoặc một cụm danh (noun phrase) trước đó. 

Vd: I have a beautiful hat, which I bought when I was in Melbourne. Tôi có một cái nón đẹp, cái nón ấy tôi đã mua hồi tôi ở Melbourne.  (which thay thế cho a beautiful hat)

  • Thay thế cho cả mệnh đề (clause) đứng trước. 

Vd: My wife talks too much, which stresses me out a lot. Vợ tôi nói quá nhiều, điều này làm tôi mệt mỏi ghê gớm. (which thay thế cho mệnh đề My wife talks too much).

Trong câu hỏi của bạn, which thuộc trường hợp thứ nhất, thay thế cho cụm danh từ “the core business idea”. Xem bên dưới.

In a pursuit to perfect the product and technology, most entrepreneurs lose sight of the core business idea, which is understanding the fundamental problem they are trying to solve. Trong khi đeo đuổi việc hoàn thiện các sản phẩm và công nghệ, nhiều doanh nghiệp quên đi ý tưởng kinh doanh chính của mình, đó là hiểu rõ vấn đề mà mình đang nỗ lực giải quyết.

Hy vọng câu trả lời đã giúp bạn hiểu rõ, và thích đọc/dịch/học tiếng Anh hơn.


Nếu quý bạn đọc có câu hỏi nào về tiếng Anh, hãy để lại câu hỏi ở phần bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất có thể. Xin chân thành cám ơn quý bạn đọc.

  Những nguy hại khi lạm dụng men tiêu hoá cho bé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *