Các mô hình giáo dục mở trên thế giới và giáo dục mở tại Việt Nam

Các mô hình giáo dục mở trên thế giới và giáo dục mở tại Việt Nam

BBT – Cùng với sự bùng nổ của giáo dục trực tuyến (online education) trong mùa Covid-19, vai trò của giáo dục mở (open education) cũng được toàn thế giới quan tâm. Vì, xét theo một khía cạnh nào đó thì giáo dục trực tuyến – dù miễn phí hay phải trả phí – cũng chính là giáo dục “mở”, theo nghĩa “xóa bỏ mọi rào cản”. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài biên khảo về Giáo dục mở được thực hiện năm 2018 tại Trường Đại học Bình Dương của tác giả Vũ Thị Phương Anh, một trong những thành viên sáng lập của Nguồn Sáng. 

Dưới đây là phần mở đầu của biên khảo, trích từ bài viết của tác giả. Toàn văn bài viết có thể đọc trong link kèm theo ở cuối trang. 

MỞ ĐẦU

“Xây dựng một nền giáo dục mở” là chủ trương quan trọng của việc đổi mới giáo dục tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu văn bản Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ngày 4/11/2013, ta thấy “mở” là từ khóa được nhắc không dưới ba lần trong văn bản. “Giáo dục mở” không phải là một mỹ từ được dùng để nêu quan điểm chung chung về giáo dục, mà là một chỉ đạo xuyên suốt trong toàn bộ Nghị quyết 29. 

Nhưng “giáo dục mở” là gì? Cách hiểu khái niệm “giáo dục mở” tại Việt Nam, mà cụ thể là trong Nghị quyết 29, có điểm gì tương đồng và khác biệt với cách hiểu phổ biến trên thế giới? Trong lịch sử phát triển của giáo dục thế giới, đã có những mô hình giáo dục mở nào được triển khai, và chúng đã giúp giải quyết những vấn đề nào mà giáo dục truyền thống không thể giải quyết? Tại Việt Nam, đã tồn tại mô hình giáo dục mở nào hay chưa, và nếu có thì tồn tại đến mức độ nào? Vì sao giáo dục mở lại được nhấn mạnh đến như vậy trong chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo của Việt Nam?

Những câu hỏi trên và nhiều câu hỏi tương tự khác đang được đặt ra không chỉ cho các nhà lãnh đạo và quản lý giáo dục của Việt Nam, mà cho tất cả các nhà nghiên cứu giáo dục trên toàn thế giới. Bài viết này nhằm góp phần trả lời những câu hỏi đã nêu, đồng thời gợi ra một vài ý tưởng về tiềm năng phát triển giáo dục mở tại Việt Nam trong thời gian tới. 

Đọc toàn văn biên khảo tại đây. Bài viết do tác giả giữ bản quyền. Sử dụng xin liên hệ tác giả tại địa chỉ vtpanh@gmail.com

 

  Hướng tới nhiều ngữ cảnh và tình huống hơn trong giảng dạy ngữ pháp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *