Brainstorming: Nền tảng cho quá trình viết học thuật

Brainstorming: Nền tảng cho quá trình viết học thuật

BBT: Brainstoming là một trong những kỹ thuật kích thích ý tưởng và cùng nhau tìm kiếm giải pháp trong các phòng ban hay đội nhóm của các công ty. Kỹ thuật này giúp toàn bộ team cùng nhau tập trung “mổ xẻ” và phát triển giải pháp không chỉ theo hướng cá nhân, mà còn là dựa trên ý tưởng của người khác. Nhằm việc tận dụng nguồn nhân lực cũng như để hiểu rõ hơn về mọi mặt của vấn đề, để từ đó cùng nhau tìm ra giải pháp hợp lý. Vậy, trong giáo dục, brainstorming có phát huy được điểm mạnh của mình? Cùng FLC tìm hiểu về ứng dụng của kỹ thuật này trong quá trình học tập nhé!

————-

Tôi cho rằng hầu hết chúng ta sử dụng Brainstorming (động não) như một hoạt động trước khi viết hoặc khởi động cho hoạt động viết. Tôi cũng nghĩ rằng thông thường quá trình động não của chúng ta bao gồm việc yêu cầu học sinh ghi lại các ý tưởng trước khi viết, hoặc có thể yêu cầu cả lớp đưa ra các ý tưởng và sau đó chuyển sang viết. Đây là những cách hiệu quả để giúp học sinh bắt đầu, nhưng tôi muốn chia sẻ một số ý tưởng động não có thể làm cho các nhiệm vụ trước khi viết thậm chí còn hiệu quả hơn.

Tại sao phải động não?

Động não cung cấp thời gian để tạo ra các ý tưởng liên quan đến nhiệm vụ viết. Nó cho phép chúng ta ghi lại các ý tưởng và từ vựng liên quan đến chủ đề. Về mặt nhận thức, nó kích hoạt kiến thức trước đây của chúng ta. Động não cũng giúp xác định những nơi nào trong bài tập cần thêm thông tin.

  Phương pháp “học đảo chiều” là gì?

Động não về động não

Thường thì động não là một hoạt động cá nhân. Tôi khuyến khích dành thời gian tương tác với các bạn cùng lớp theo cặp hoặc nhóm. Thông thường người học đã suy nghĩ về các chủ đề và có rất nhiều kiến thức và thông tin về chủ đề và nhiệm vụ viết ở trong đầu họ. Chia sẻ ý tưởng với một người bạn cùng lớp có thể giúp chỉ ra những ý tưởng và kiến thức ‘vô hình’ và giúp bạn viết tốt hơn. Điều này cũng khuyến khích việc sử dụng ngôn ngữ và tạo cơ hội cho người học tương tác để đạt được mục đích.

Bốn công cụ hữu ích

Sắp xếp thông tin từ các ghi chú động não đôi khi có thể quá tải. Các biểu đồ thông tin là một công cụ tuyệt vời để tổ chức các ý tưởng. Có nhiều loại trình tổ chức đồ họa khác nhau và việc sử dụng loại nào phù hợp nhất với công việc viết lách là một trợ giúp to lớn. Dưới đây là bốn kiểu biểu đồ sắp xếp. Đối với một số ví dụ, tôi đã bao gồm đề bài viết để bối cảnh hóa nhiệm vụ và một số ‘câu hỏi hướng dẫn’ để giúp tạo ra ý tưởng.

1. Bản đồ Ý tưởng: Bài luận tổng quan hoặc miêu tả.

Đề bài: Mô tả món ăn yêu thích của bạn.
Ghi chú liên quan đến những câu hỏi này.

• Nó được làm bằng gì? (What is it made of?)
• Vị nó như thế nào? (What does it taste like?)
• Nó được phục vụ với gì? (What is it served with?)
• Mọi người ăn nó khi nào
• Tại sao bạn thích nó?

  Học từ xa có là giải pháp cho thời đại internet?

Nói chuyện với một người bạn cùng lớp và thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào.

Ở ô giữa, hãy viết tên của món ăn yêu thích. Sử dụng những ô xung quanh đó để thêm ghi chú liên quan đến câu hỏi. Hãy thêm ô câu hỏi vào để có thêm ý tưởng.

2. Biểu đồ chữ T: Theo một quan điểm hay một lập luận

Tích cực (+) Tiêu cực (-)

Sử dụng phía bên trái của biểu đồ chữ T để biết các ý tưởng và dữ kiện hỗ trợ cho vị trí của bạn.

Sử dụng phía bên phải để liệt kê các quan điểm đối lập và cố gắng tìm kiếm thông tin để làm suy yếu các điểm đối lập.

3 & 4. Biểu đồ và biểu đồ Venn: So sánh và đối chiếu.

Đề bài: Học trực tuyến vs trực tiếp

Đặt các ý chính liên quan đến hai chế độ học tập vào bảng và sử dụng các cột để xem những ý tưởng nào được bao gồm nhiều hoặc chỉ liên quan đến một chế độ học tập.

Trực tuyến Trực tiếp Cả hai
1.Phát triển mối liên hệ giáo viên – học sinh vững chắc
2.Dựa vào công nghệ
3. Diễn ra theo thời gian thực
4. Có thể là một phương pháp dạy hiệu quả
5. Cần một động lực lớn
6. Không giới hạn bởi khoảng cách địa lí
7. Có thể phù hợp với nhiều đối tượng học sinh

Bây giờ, hãy sử dụng biểu đồ Venn để sắp xếp và bổ sung thêm ý tưởng.

Brainstorming: Nền tảng cho quá trình viết học thuật

Tác giả: Dr Randi Reppen

Nguồn: Brainstorming: A foundation to successful academic writing

Biên dịch: Đinh Trần Phương Anh.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *